خانه / نویسنده 2

نویسنده 2

جشنواره های پاییزی چین

China Autumn Festivals

ایران و در امتداد جاده ی ابریشم قرار دارند و از زمان های بسیار دور افراد بسیار زیادی از هر دو کشور به قصد سفرهای تجاری به کشور های یکدیگر سفر می کردند. چین در فصل پاییز بسیاری از جشنواره های سنتی و مدرن شروع می شود و از آن …

توضیحات بیشتر »